Catherine Aragon. Henry’s Spanish Queen

Giles Tremlett - Catherine Aragon. Henry's Spanish Queen

Giles Tremlett

Catherine Aragon. Henry’s Spanish Queen

Cena: 17,00 

Stan książki
dobry (Lekko odchodząca okładka, zagięcia na grzbiecie książki i na okładce)
Nr katalogowy
07210025
Liczba stron
458
Rok wydania
2011
Okładka
miękka
Rozmiar
20 x 13

Pozostało tylko: 1

Book description

Catherine Aragon. Henry’s Spanish Queen

 

English:

The youngest child of the legendary monarchs Ferdinand and Isabella of Spain, Catherine of Aragon (1485-1536) was born to marry for dynastic gain. Endowed with English royal blood on her mother’s side, she was betrothed in infancy to Arthur, Prince of Wales, eldest son of Henry VII of England, an alliance that greatly benefited both sides. Yet Arthur died weeks after their marriage in 1501, and Catherine found herself remarried to his younger brother, soon to become Henry VIII. The history of England-and indeed of Europe-was forever altered by their union.

Drawing on his deep knowledge of both Spain and England, Giles Tremlett has produced the first full biography in more than four decades of the tenacious woman whose marriage to Henry VIII lasted twice as long (twenty-four years) as his five other marriages combined. Her refusal to divorce him put her at the center of one of history’s greatest power struggles, one that has resonated down through the centuries- Henry’s break away from the Catholic Church as, bereft of a son, he attempted to annul his marriage to Catherine and wed Anne Boleyn. Catherine’s daughter, Mary, would controversially inherit Henry’s throne; briefly and bloodily, she returned England to the Catholicism of her mother’s native Spain, foreshadowing the Spanish Armada some three decades later.

 

Polski:

Najmłodsze dziecko legendarnych monarchów Ferdynanda i Izabeli z Hiszpanii, Katarzyna Aragońska (1485-1536) urodziła się, by wyjść za mąż dla dynastycznych korzyści. Obdarzona angielską krwią królewską ze strony matki, została w niemowlęctwie zaręczona z Arturem, księciem Walii, najstarszym synem Henryka VII z Anglii, co było sojuszem korzystnym dla obu stron. Artur zmarł jednak kilka tygodni po ich ślubie w 1501 roku, a Katarzyna wyszła ponownie za mąż za jego młodszego brata, który wkrótce stał się Henrykiem VIII. Ich związek na zawsze zmienił historię Anglii i Europy.

Opierając się na swojej głębokiej wiedzy zarówno o Hiszpanii, jak i o Anglii, Giles Tremlett stworzył pierwszą od ponad czterech dekad pełną biografię wytrwałej kobiety, której małżeństwo z Henrykiem VIII trwało dwa razy dłużej (dwadzieścia cztery lata) niż jego pięć innych małżeństw razem wziętych. Jej odmowa rozwodu postawiła ją w centrum jednej z największych walk o władzę w historii, która odbiła się szerokim echem na przestrzeni wieków – zerwanie przez Henryka z Kościołem katolickim, gdy pozbawiony syna próbował unieważnić swoje małżeństwo z Katarzyną i poślubić Annę Boleyn. Córka Katarzyny, Maria, kontrowersyjnie odziedziczy tron Henryka; krótko i krwawo przywróciła Anglii katolicyzm Hiszpanii, z której pochodziła jej matka, zapowiadając hiszpańską armadę trzy dekady później.

Giles Tremlett - Catherine Aragon. Henry's Spanish Queen

Giles Tremlett – Catherine Aragon. Henry’s Spanish Queen

Giles Tremlett - Catherine Aragon. Henry's Spanish Queen

Giles Tremlett – Catherine Aragon. Henry’s Spanish Queen

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X