1421. The Year China Discovered The World

Gavin Menzies - 1421. The Year China Discovers The World

Gavin Menzies

1421. The Year China Discovered The World

Cena: 20,00 

Stan książki
dobry (Zagniecenia na grzbiecie okładki i ślad po naklejce na okładce)
Nr katalogowy
07290030
Liczba stron
649
Rok wydania
2003
Okładka
miękka
Rozmiar
20 x 13

Brak w magazynie

Book description

1421. The Year China Discovered The World

 

English:

On 3/8/1421, the largest fleet the world had ever seen set sail from China. Its mission was „to proceed all the way to the ends of the earth to collect tribute from the barbarians beyond the seas” . And unite the whole world in Confucian harmony. When it returned in 10/1423, the emperor had fallen, leaving China in political & economic chaos. The great ships were left to rot at their moorings. Most records of their journeys were destroyed. Lost in China’s long, self-imposed isolation that followed was the knowledge that Chinese ships had reached America 70 years before Columbus. And had circumnavigated the globe a century before Magellan. Also concealed was how the Chinese colonized America before the Europeans. And transplanted in America & other countries the principal economic crops that have fed & clothed the world.

Unveiling incontrovertible evidence of these astonishing voyages, „1421” rewrites our understanding of history. Our knowledge of world exploration as it’s been commonly accepted for centuries must now be reconceived due to this landmark work of historical investigation.

 

Polski:

W dniu 3/8/1421 r. największa flota, jaką kiedykolwiek widział świat, wypłynęła z Chin. Jej misją było „dotarcie aż na krańce ziemi, aby zebrać daninę od barbarzyńców za morzami”. A także zjednoczyć cały świat w konfucjańskiej harmonii. Kiedy powróciła w 10/1423 r., cesarz upadł, pozostawiając Chiny w politycznym i gospodarczym chaosie. Wielkie statki zostały pozostawione na cumach. Ponadto większość zapisów z ich podróży została zniszczona. W długiej, narzuconej sobie izolacji Chin, która nastąpiła później, zaginęła wiedza o tym, że chińskie statki dotarły do Ameryki 70 lat przed Kolumbem. Na dodatek opłynęły kulę ziemską sto lat przed Magellanem. Ukryto również, że Chińczycy skolonizowali Amerykę przed Europejczykami. A także przeszczepili w Ameryce i innych krajach główne uprawy gospodarcze, które wyżywiały i ubierały świat.

Dlatego ujawniając niepodważalne dowody tych zdumiewających podróży, „1421” zmienia nasze rozumienie historii. Nasza wiedza na temat eksploracji świata, która była powszechnie akceptowana przez wieki, musi teraz zostać ponownie przemyślana dzięki temu przełomowemu dziełu historycznemu.

Gavin Menzies - 1421. The Year China Discovers The World

Gavin Menzies – 1421. The Year China Discovers The World

Gavin Menzies - 1421. The Year China Discovers The World

Gavin Menzies – 1421. The Year China Discovers The World

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X