The Birth of the Modern

Paul Johnson - The Birth of the Modern

Paul Johnson

The Birth of the Modern

Cena: 23,00 

Stan książki
dobry (Lekko zagniecione okładka i drobne zadrapania na okładce)
Nr katalogowy
07200025
Liczba stron
1095
Rok wydania
1999
Okładka
miękka
Rozmiar
20 x 13

Pozostało tylko: 1

Book description

The Birth of the Modern

 

English:

This extraordinary chronicle of fifteen years that laid the foundations of the modern world is the history of people, ideas, politics, manners and morals, economics, art, science and technology, diplomacy, business and commerce, literature and revolution. From Wellington at Waterloo and Jackson at New Orleans to the surge of democratic power and the new forces of reform that emerged by 1830, this is a portrait of a period of great and rapid changes that saw the United States transform itself from an ex—colony into a formidable nation; Britain become the first industrial world power; Russia develop the fatal flaws that would engulf her in the 20th century and China and Japan set the stage for future development and catastrophe. Latin America became independent, and the dawn of modernity appeared in Turkey and Egypt, Southeast Asia, the Middle East and the Balkans.

 

Polski:

Ta niezwykła kronika piętnastu lat, które położyły podwaliny pod nowoczesny świat, to historia ludzi, idei, polityki, obyczajów i moralności, ekonomii, sztuki, nauki i technologii, dyplomacji, biznesu i handlu, literatury i rewolucji. Od Wellingtona pod Waterloo i Jacksona pod Nowym Orleanem do przypływu demokratycznej władzy i nowych sił reformatorskich, które pojawiły się do 1830 roku, jest to portret okresu wielkich i szybkich zmian, w którym Stany Zjednoczone przekształciły się z byłej kolonii w potężny naród; Wielka Brytania stała się pierwszą przemysłową potęgą świata; Rosja rozwinęła fatalne wady, które pochłonęły ją w XX wieku, a Chiny i Japonia ustanowiły scenę dla przyszłego rozwoju i katastrofy. Ameryka Łacińska uzyskała niepodległość, a świt nowoczesności pojawił się w Turcji i Egipcie, Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach.

Paul Johnson - The Birth of the Modern

Paul Johnson – The Birth of the Modern

Paul Johnson - The Birth of the Modern

Paul Johnson – The Birth of the Modern

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X