Essentials of Literary Criticism

Philip Hobsbaum - Essentials of Literary Criticism

Philip Hobsbaum

Essentials of Literary Criticism

Cena: 24,00 

Stan książki
bardzo dobry (Lekko podrapana okładka)
Nr katalogowy
07170029
Liczba stron
150
Rok wydania
1983
Okładka
miękka
Rozmiar
21 x 13

Pozostało tylko: 1

Book description

Essentials of Literary Criticism

 

English:

Critical essays are the basic mode of expression that students of literature at universities and colleges are expected to master, yet they are given no special instruction in this discipline. To make good the deficiency, Philip Hobsbaum demonstrates that there are techniques in writing criticism which can be both taught and learned. He himself learned his craft from such major figures as F.R. Leavis and William Empson, and has had many years’ experience as a professional critic and a teacher of literature. After defining the uses of criticism, he provides invaluable guidance on such topics as what to say about a poem, English prose style and structuring an essay, in each case taking examples from the works of well-known authors. Here at last is the means of bridging the gap between the student as reader and the student as writer.

 

Polski:

Esej krytyczny jest podstawowym sposobem wypowiedzi, którego opanowania oczekuje się od studentów literatury na uniwersytetach i w szkołach wyższych, jednak nie udziela się im w tym zakresie żadnych specjalnych instrukcji. Aby uzupełnić ten brak, Philip Hobsbaum pokazuje, że istnieją techniki pisania krytyki, których można się zarówno nauczyć, jak i opanować. On sam uczył się swojego rzemiosła od tak ważnych postaci jak F.R. Leavis i William Empson, a także miał wieloletnie doświadczenie jako zawodowy krytyk i nauczyciel literatury. Po zdefiniowaniu zastosowań krytyki, dostarcza bezcennych wskazówek na takie tematy jak: co powiedzieć o wierszu, styl angielskiej prozy i struktura eseju, w każdym przypadku podając przykłady z dzieł znanych autorów. Wreszcie jest to sposób na wypełnienie luki między uczniem jako czytelnikiem a uczniem jako pisarzem.

Philip Hobsbaum - Essentials of Literary Criticism

Philip Hobsbaum – Essentials of Literary Criticism

Philip Hobsbaum - Essentials of Literary Criticism

Philip Hobsbaum – Essentials of Literary Criticism

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X